MBT/MBT profil/Folyóiratok/Természetvédelmi Közlemények/
Természetvédelmi Közlemények
 

2023-ban a XIII. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferenciához kapcsolódó különszámmal jelentkezünk

A korábbi konferenciákhoz hasonlóan a XIII. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencián elhangzott előadások, illetve poszterek anyagát – amennyiben szerzőik azt a formai és tartalmi követelményeknek megfelelően elkészítik – a Természetvédelmi Közlemények különszámaként megjelentetjük.

A kötet szerkesztői Dr. Soltész Zoltán és Dr. Demeter András lesznek. Akik az MTBK-n bemutatott témából kéziratot terveznek benyújtani a Természetvédelmi Közleményekbe, a kész kéziratokat a tvk.mtbk(kukac)gmail.com címre küldhetik el. A benyújtási határidő: 2023. február 6. A szerzői instrukciókat megtalálják honlapunkon.

A konferenciától független cikkeket legközelebb a 2024-ben megjelenő, 30. kötetünkbe fogadunk.

FELHÍVÁS KÖNYVISMERTETÉSEK BENYÚJTÁSÁRA
 

Felhívjuk a Tisztelt Szerzők figyelmét, hogy a Természetvédelmi Közlemények 2022. évi lapszámának  "Könyvek és digitális anyagok ismertetése" szekciójába – a többi rovattól eltérően –  2022. szept. 30-áig fogadunk kéziratokat.FELHÍVÁS
a Természetvédelmi Közleményekben történő publikálásra
 
A Természetvédelmi Közlemények című lektorált, magyar nyelvű, szakmai folyóirat a 2022-es évben is várja a kéziratokat. A lap fókuszában elsősorban hazai és a Kárpát-medence más térségeit érintő természetvédelmi kérdések állnak.

A kötetben megjelenő cikkek az ingyenes online megjelenésnek köszönhetően a magyar szakmai közönség széles köréhez eljutnak. Így a folyóirat lehetőséget nyújt a kutatók számára, hogy eredményeiket ne csak a tudományos közösség számára, hanem a természetvédelemben dolgozó kollégák felé is kommunikálják, segítve ezáltal eredményeik természetvédelmi hasznosulását.

Küldetésünknek tekintjük, hogy a gyakorlati természetvédelmi szakemberek igen értékes terepi tapasztalatait is közkinccsé tegyük, hiszen ezek az ismeretek a hivatásos kutatók által tervezett vizsgálatokat jól kiegészítve járulhatnak hozzá a hazai természetvédelmi tudás gyarapodásához.

Folyóiratunkba határon túli kollégák és pályájuk kezdetén álló szakdolgozók, PhD hallgatók cikkeit is várjuk.

Lapunk profilja 2021-ben két új szekcióval bővült, így már négy különböző műfajban van lehetőség cikkek publikálására:

A tudományos módszerekkel végzett természetvédelmi biológiai kutatások eredményeit a Természettudományos kutatások szekciónkba várjuk.

Társadalomtudományi módszerek a természetvédelem szolgálatában szekciónk olyan cikkeket fogad, amelyekben társadalomtudományos módszereket is alkalmaztak élőhelyek, természeti értékek, ökoszisztéma-szolgáltatások megőrzését szolgáló kutatásokban, beleértve a hagyományos tudás feltárását is.

Gyakorlati természetvédelmi tapasztalatok című szekciónk elsősorban a természetvédelemben dolgozók írásait várja terepi felmérésekről, beavatkozások eredményeiről, vagy a természetvédelmi gyakorlat problémáiról. Mivel ezek a cikkek jellegükben eltérnek a tudományos céllal tervezett kutatások ismertetésétől, ezért külön szekciót nyitottunk számukra.

Könyvek és digitális anyagok ismertetése szekciónkban szívesen látjuk a folyóirat tematikájához illeszkedő magyar vagy külföldi könyvek bemutatást, természetvédelemben alkalmazható internetes oldalak, programok (pl. adatbázisok, elektronikus határozók, okostelefonos alkalmazások, stb.) ismertetését.

A folyóirat DOI azonosítóval rendelkezik, ezen kívül angol nyelvű absztraktokkal is segítjük a folyóirat nemzetközi láthatóságát. A lapot az MTMT indexeli, és a REAL repozitórium archiválja.

A kéziratokat az alábbi címre kérjük benyújtani: termeszetvedelmi.kozlemenyek@gmail.com.

A kéziratok beküldési határideje a 2022-es számhoz: 2022. április 15.
 

Impresszum:

ISSN 1216-4585 (Nyomtatott) 1991–2008 közötti megjelenéssel
ISSN 2786-3506 (Online)

Felelős kiadó:

Magyar Biológiai Társaság, 1113 Budapest, Karolina út 29.
Telefon: (+36-30) 464-5939
honlap: www.mbt-biologia.hu
Mecsnóber Melinda - ügyvezető igazgató

Szerkesztő:

Dr. Tinya Flóra
HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont, Ökológiai és Botanikai Intézet
2163 Vácrátót, Alkotmány utca 2-4.
Email: tinya.flora@ecolres.hu

Elektronikus Periodika Archívumbeli elérhetőségünk linkje: (folyamatban)
OJS linkje: ojs.mtak.hu/index.php/termvedkozlem
A folyóiratot az MTMT indexeli, az egyes cikkeket a REAL, a teljes köteteket a REAL-J repozitórium archiválja.