MBT Biológia - www.mbt-biologia.hu - info@mbt-biologia.hu | nyomtatta: vendég


Főoldal 2015 – 21. kötet

A(z) 2015 – 21. kötet könyvtár

borító.pdf
Feltöltve: 2015. 09. 01. 16:03
Méret: 206.79 KB
Letöltések száma:529
magyar tartalomjegyzék.pdf
Feltöltve: 2015. 09. 01. 16:03
Méret: 200.86 KB
Letöltések száma:1246
angol tartalomjegyzék.pdf
Feltöltve: 2015. 09. 01. 16:03
Méret: 209.88 KB
Letöltések száma:626
Ambrus András, Szabadfalvi András, Kőrösi Ádám és Patalenszki Adrienn: A fokozottan védett keleti lápibagoly (Arytruramusculus) jelölés-visszafogásos populációvizsgálata egy természetkárosítási ügy kapcsán
Feltöltve: 2015. 09. 01. 16:03
Méret: 1.01 MB
Letöltések száma:869
Arany József: Lisztbogár fejlődési stádiumain alapuló tesztrendszer kidolgozása környezeti terhelés jellemzésére
Feltöltve: 2015. 09. 01. 16:03
Méret: 338.97 KB
Letöltések száma:476
Bolla Bence és Filotás Zoltán: A Nagy-bugaci erdő természetvédelmi-erdészeti kezelése
Feltöltve: 2015. 09. 01. 16:03
Méret: 673.01 KB
Letöltések száma:533
Debnár Zsuzsanna: Szegélyhatás vizsgálata talajfelszíni ízeltlábúak (Coleoptera: Carabidae, Staphylinidae) esetén tölgyes erdő – erdőszegély – gyep élőhelymozaikban
Feltöltve: 2015. 09. 01. 16:03
Méret: 941.65 KB
Letöltések száma:719
Dékány Bulcsú, Kövér Szilvia és Babocsay Gergely: A fali gyík (Podarcismuralis) városi elterjedését és állományszerkezetét befolyásoló tényezők vizsgálata
Feltöltve: 2015. 09. 01. 16:03
Méret: 354.01 KB
Letöltések száma:635
Dolezsai Anna, Sály Péter, Takács Péter és Erős Tibor: Alternatív javaslatok a hazai halfauna sokféleségét megfelelően reprezentáló természetvédelmi területhálózat létrehozására
Feltöltve: 2015. 09. 01. 16:03
Méret: 1.78 MB
Letöltések száma:629
Dudás János, Endrédi Anett, Veres Anikó, Nagy János: A tőzegeper (ComarumpalustreL.) ex-situ védelme
Feltöltve: 2015. 09. 01. 16:03
Méret: 787.76 KB
Letöltések száma:582
Fabók Veronika, Kovács Eszter és Kalóczkai Ágnes: Érintettek percepcióinak feltárása egy védett ragadozómadarakkal kapcsolatos konfliktusban a Jászság SPA részvételi tervezési folyamata során
Feltöltve: 2015. 09. 01. 16:03
Méret: 368.7 KB
Letöltések száma:632
Fuisz Tibor István, Vas Zoltán, Kőrösi Ádám, Pereszlényi Ádám, Túri Katalin, Urbán Sándor és Karáth Kata: Természetvédelem és kutatás hazánk egyik legnagyobb gyurgyalag (MeropsapiasterLinnaeus, 1758) költőtelepén
Feltöltve: 2015. 09. 01. 16:03
Méret: 407.42 KB
Letöltések száma:690
Online függelék: Fuisz Tibor István, Vas Zoltán, Kőrösi Ádám, Pereszlényi Ádám, Túri Katalin, Urbán Sándor és Karáth Kata: Természetvédelem és kutatás hazánk egyik legnagyobb gyurgyalag (MeropsapiasterLinnaeus, 1758) költőtelepén
Feltöltve: 2015. 09. 01. 16:03
Méret: 128.74 KB
Letöltések száma:505
Győri-Koósz Barbara, Katona Krisztián és Faragó Sándor: Az ürge (Spermophiluscitellus) szezonális táplálék preferenciája szárazabb legelőkön és kaszált területeken
Feltöltve: 2015. 09. 01. 16:03
Méret: 1.1 MB
Letöltések száma:591
Kalóczkai Ágnes, Pataki György, Kelemen Eszter, Kovács Eszter és Fabók Veronika: A földhasználati konfliktusok tényezői és dinamikája védett természeti területeken
Feltöltve: 2015. 09. 01. 16:03
Méret: 438.66 KB
Letöltések száma:612
Katona Krisztián, Fehér Ádám és Szemethy László: Vadkár-okozók állománycsökkentésétől a növény-növényevő kapcsolatrendszerek többoldalú kezeléséig
Feltöltve: 2015. 09. 01. 16:03
Méret: 371.14 KB
Letöltések száma:699
Kelemen Eszter, Lazányi Orsolya, Arany Ildikó, Aszalós Réka, Bela Györgyi, Czúcz Bálint, Kalóczkai Ágnes, Kertész Miklós,Megyesi Boldizsár és Pataki György: Ökoszisztéma szolgáltatásokról a kiskunsági Homokhátság társadalmának szemszögéből
Feltöltve: 2015. 09. 01. 16:03
Méret: 1.08 MB
Letöltések száma:538
Kiss Márton, Takács Ágnes, Pogácsás Réka, Berkes Lilla és Gulyás Ágnes: Klimatológiai vonatkozású városi ökoszisztéma szolgáltatások értékelése Szeged példáján
Feltöltve: 2015. 09. 01. 16:03
Méret: 435.55 KB
Letöltések száma:1007
Kondor Tamás, Estók Péter, Szentgyörgyi Péter, Szőke Krisztina és Cserkész Tamás: A csíkos szöcskeegér helyzete a Hernád-völgyben
Feltöltve: 2015. 09. 01. 16:03
Méret: 850.81 KB
Letöltések száma:637
Kovács Eszter és Bela Györgyi: Az ökoszisztémák és a biodiverzitás megőrzésének társadalmi és gazdasági jelentősége néhány példával illusztrálva
Feltöltve: 2015. 09. 01. 16:03
Méret: 361.65 KB
Letöltések száma:535
Miglécz Tamás, Donkó Ádám, Valkó Orsolya, Deák Balázs, Török Péter, Kelemen András, Drexler Dóra és Tóthmérész Béla: Szőlősorköz takarónövényzet létrehozására szolgáló magkeverékekkel kapcsolatos tapasztalatok
Feltöltve: 2015. 09. 01. 16:03
Méret: 385.89 KB
Letöltések száma:544
Mizser Szabolcs, Tajthi Bence, Debnár Zsuzsanna és Nagy D. Dávid: Tájidegen ültetvények hatása az alföldi őshonos tölgyesek pók- (Araneae) és holyva- (Coleoptera: Staphylinidae) együtteseire
Feltöltve: 2015. 09. 01. 16:03
Méret: 347.78 KB
Letöltések száma:606
Nagy D. Dávid és Mizser Szabolcs: Holyvák válasza a mikroélőhelyek és a mozaikosság csökkenésére urbanizációs grádiens mentén
Feltöltve: 2015. 09. 01. 16:03
Méret: 318.01 KB
Letöltések száma:618
Nagy Leila és Mizser Szabolcs: Az Armadillidiumvulgare (Latreille, 1804) (Crustacea: Isopoda: Oniscidea) toxikus elemtartalmának vizsgálata urbanizációs grádiens mentén
Feltöltve: 2015. 09. 01. 16:03
Méret: 421.83 KB
Letöltések száma:674
OrfStephanie, Urszán Tamás János, Hettyey Attila, Nagy Gergely és Herczeg Gábor: A vízszintcsökkentés hatása erdei béka (Ranadalmatina) ebihalak egyedfejlődésére
Feltöltve: 2015. 09. 01. 16:03
Méret: 407.35 KB
Letöltések száma:539
Patalenszki Adrienn, Kőrösi Ádám, Ambrus András, Csősz Sándor és Szindekovics Ágnes: Demográfiai különbségek és eltérő élőhelyhasználat két együttesen előforduló Maculineanausithous és Maculineateleius populációban
Feltöltve: 2015. 09. 01. 16:03
Méret: 415.14 KB
Letöltések száma:518
Online függelék: Patalenszki Adrienn, Kőrösi Ádám, Ambrus András, Csősz Sándor és Szindekovics Ágnes: Demográfiai különbségek és eltérő élőhelyhasználat két együttesen előforduló Maculineanausithous és Maculineateleius populációban
Feltöltve: 2015. 09. 01. 16:03
Méret: 762.24 KB
Letöltések száma:520
Peti Erzsébet, Málnási Csizmadia Gábor, Oláh Imre, Schellenberger Judit, Török Katalin, Halász Krisztián és Baktay Borbála: A Pannon Magbank program (2010–2014) maggyűjtési, tárolási, előzetes életképesség vizsgálati eredményei és módszerei
Feltöltve: 2015. 09. 01. 16:03
Méret: 1.05 MB
Letöltések száma:1206
Online függelék: Peti Erzsébet, Málnási Csizmadia Gábor, Oláh Imre, Schellenberger Judit, Török Katalin, Halász Krisztián és Baktay Borbála: A Pannon Magbank program (2010–2014) maggyűjtési, tárolási, előzetes életképesség vizsgálati eredményei és módszer
Feltöltve: 2015. 09. 01. 16:03
Méret: 431.29 KB
Letöltések száma:455
Marticsek József, Molnár Dániel, Mozsgai Katalin, Podmaniczky László, Skutai Julianna és Tóth Péter: Az agrár-környezetgazdálkodási támogatási rendszer fejlesztési lehetőségei (Hogyan tovább agrár-környezetgazdálkodás?)
Feltöltve: 2015. 09. 01. 16:03
Méret: 430.17 KB
Letöltések száma:821
Prommer Mátyás, Horváth Márton és Bagyura János: Mennyire elégséges a Natura 2000 hálózat a nagy diszperzió-képességű jelölő fajok védelméhez?
Feltöltve: 2015. 09. 01. 16:03
Méret: 1.13 MB
Letöltések száma:471
Samu Zoltán Tamás, Bódis Judit és Varga Anna: Egy belső-somogyi fás legelő múltja, jelene és jövője természetvédelmi szempontból
Feltöltve: 2015. 09. 01. 16:03
Méret: 360.89 KB
Letöltések száma:708
Online függelék: Samu Zoltán Tamás, Bódis Judit és Varga Anna: Egy belső-somogyi fás legelő múltja, jelene és jövője természetvédelmi szempontból
Feltöltve: 2015. 09. 01. 16:03
Méret: 2.86 MB
Letöltések száma:511
Seres Anikó, Tóth Zsolt, Hornung Erzsébet, Pörneki Anita, Szakálas Judit, Nagy Péter István, Boros Gergely, Ónodi Gábor és Kröel-Dulay György: Szerves anyag lebomlás vizsgálatok módszertani kérdései egy védett homokpusztagyep talajában
Feltöltve: 2015. 09. 01. 16:03
Méret: 723.58 KB
Letöltések száma:572
Sólyom Katalin: A rózsagubacsdarázs (DiplolepisrosaeLinnaeus, 1758) gubacsainak madárpredációja
Feltöltve: 2015. 09. 01. 16:03
Méret: 813.59 KB
Letöltések száma:682
Somay László, Ádám Rékaés Boros Gergely: Ganéjtúró bogarak trágyalebontásban betöltött szerepének vizsgálata Bugacon
Feltöltve: 2015. 09. 01. 16:03
Méret: 1.42 MB
Letöltések száma:591
Online függelék: Somay László, Ádám Rékaés Boros Gergely: Ganéjtúró bogarak trágyalebontásban betöltött szerepének vizsgálata Bugacon
Feltöltve: 2015. 09. 01. 16:03
Méret: 278.19 KB
Letöltések száma:452
Szakálas Judit, Kröel-Dulay György, Kerekes Ivett, Seres Anikó, Ónodi Gábor és Nagy Péter: Extrém szárazság és a növényzeti borítottság hatása szabadon élő fonálféreg együttesek denzitására
Feltöltve: 2015. 09. 01. 16:03
Méret: 499.74 KB
Letöltések száma:504
Szanyi Szabolcs, Nagy Antal, Rácz István András és Varga Zoltán: Klíma- és élőhelyfüggő szárny-dimorfizmus a Roesel-rétiszöcskénél (Metriopteraroeselii, Ensifera, Tettigoniidae)
Feltöltve: 2015. 09. 01. 16:03
Méret: 765.35 KB
Letöltések száma:494
Szigeti Viktor, Harnos Andrea, Kőrösi Ádám, Bella Marcell és Kis János: Kis Apolló-lepkék (Parnassiusmnemosyne) élőhelyhasználata nektárforrásuk és lárvális tápnövényük függvényében
Feltöltve: 2015. 09. 01. 16:03
Méret: 526.81 KB
Letöltések száma:737
Tajthi Bence: Az urbanizáció hatása növényzetlakó pókokra a debreceni Nagyerdő területén
Feltöltve: 2015. 09. 01. 16:03
Méret: 372.5 KB
Letöltések száma:600
Takács Márton, Mravcsik Zoltán és Malatinszky Ákos: Fejér megye legnagyobb törzskerületű fái
Feltöltve: 2015. 09. 01. 16:03
Méret: 657.81 KB
Letöltések száma:647
Tanács Eszter: Eltérő szerkezetű erdőállományok lehatárolása légifelvétel alapján, objektum-alapú módszerekkel
Feltöltve: 2015. 09. 01. 16:03
Méret: 1.05 MB
Letöltések száma:543
Tóth Zsolt, Hornung Erzsébet, SarelCilliers, Dombos Miklós, JohanKotze, HeikkiSetälä, StephanieA. Yarwood, Ian D. Yesilonis, Richard V. Pouyat és Szlávecz Katalin: Előzetes eredmények városi talajok lebontó hatásfokának vizsgálatáról (GLUSEEN-Projekt, Bud
Feltöltve: 2015. 09. 01. 16:03
Méret: 339.07 KB
Letöltések száma:528
Ujhegyi Nikolett, Biró Zsolt, Patkó László, Keller Norbert és Szemethy László: Élőhelyfejlesztés és ragadozógazdálkodás hatása a mezei nyúl (Lepuseuropaeus) populációdinamikájára
Feltöltve: 2015. 09. 01. 16:03
Méret: 808.29 KB
Letöltések száma:921
Valkó Orsolya,Tóth Katalin és Deák Balázs: Gyeprekonstrukció lecsapoló csatornák betemetésével a Hortobágyi Nemzeti Parkban
Feltöltve: 2015. 09. 01. 16:03
Méret: 407.58 KB
Letöltések száma:543
Vaskor Dóra, Józan Zsolt, Lengyel Attila és Sárospataki Miklós: Féltermészetes gyepek és parlagok méhközösségei és növény-megporzó kapcsolatai a Cserhátban
Feltöltve: 2015. 09. 01. 16:03
Méret: 463.91 KB
Letöltések száma:506
Vona-Túri Diána, Szmatona-Túri Tünde és Kiss Balázs: Autópályák szárazföldi ászkarák-együtteseinek (Crustacea: Isopoda: Oniscidea) ökológiai és diverzitás vizsgálata
Feltöltve: 2015. 09. 01. 16:03
Méret: 426.27 KB
Letöltések száma:774
Online függelék: Vona-Túri Diána, Szmatona-Túri Tünde és Kiss Balázs: Autópályák szárazföldi ászkarák-együtteseinek (Crustacea: Isopoda: Oniscidea) ökológiai és diverzitás vizsgálata
Feltöltve: 2015. 09. 01. 16:03
Méret: 333.76 KB
Letöltések száma:544
Ideart Az oldal 368 ms alatt készült el. Felhasználó: vendég